space filler or pause during conversation

listen to the pronunciation of space filler or pause during conversation
الإنجليزية - الإنجليزية
uh

Uh, let me see.

space filler or pause during conversation

  الواصلة

  space fill·er or pause dur·ing con·ver·sa·tion

  التركية النطق

  speys fîlır ır pôz dyûrîng känvırseyşın

  النطق

  /ˈspās ˈfələr ər ˈpôz ˈdyo͝orəɴɢ ˌkänvərˈsāsʜən/ /ˈspeɪs ˈfɪlɜr ɜr ˈpɔːz ˈdjʊrɪŋ ˌkɑːnvɜrˈseɪʃən/

  كلمة اليوم

  gestalt
المفضلات