source of local power

listen to the pronunciation of source of local power
الإنجليزية - التركية
(Politika, Siyaset) yerel iktidar kaynağı
source of local power

  الواصلة

  source of lo·cal po·wer

  التركية النطق

  sôrs ıv lōkıl pauır

  النطق

  /ˈsôrs əv ˈlōkəl ˈpouər/ /ˈsɔːrs əv ˈloʊkəl ˈpaʊɜr/

  كلمة اليوم

  guesstimate
المفضلات