sorrow for sin arising from fear of damnation

listen to the pronunciation of sorrow for sin arising from fear of damnation
الإنجليزية - التركية

تعريف sorrow for sin arising from fear of damnation في الإنجليزية التركية القاموس.

attrition
{i} zayiat
attrition
sürtünme aşınması
attrition
(Kanun) pişmanlık
attrition
sürtünme
attrition
sürtüşme
attrition
yenme
attrition
yıpranma

Bu noktada, bu sadece bir yıpranma savaşı. Sadece sabırlı olanlar hayatta kalabilirler. - At this point, it's just a war of attrition. Only those who are patient can survive.

attrition
sürtünerek yıpranma
attrition
soyulma/yorulma
attrition
{i} yıpratma
attrition
{i} aşındırma
attrition
(Askeri) YIPRANMA; ZAYİAT: Bir kuvvetin muharebeye hazırlık derecesinde, personel ve malzeme kaybıyla meydana gelen azalma
attrition
(Diş Hekimliği) dhk. de diş yüzeylerinin çiğneme nedeni ile zamanla aşınması
attrition
{i} aşınma
الإنجليزية - الإنجليزية
attrition
contriteness
contrition
sorrow for sin arising from fear of damnation

  الواصلة

  sor·row for sin arising from fear of dam·na·tion

  التركية النطق

  särō fôr sîn ırayzîng fırm fîr ıv dämneyşın

  النطق

  /ˈsärō ˈfôr ˈsən ərˈīzəɴɢ fərm ˈfər əv damˈnāsʜən/ /ˈsɑːroʊ ˈfɔːr ˈsɪn ɜrˈaɪzɪŋ fɜrm ˈfɪr əv dæmˈneɪʃən/

  كلمة اليوم

  deliquesce
المفضلات