sorgulamak

listen to the pronunciation of sorgulamak
التركية - الإنجليزية
query
interrogate

The police want to interrogate Tom. - Polis Tom'u sorgulamak istiyor.

cross-question
poll
(deyim) check up on
quiz
examine
question

I'd like to question them. - Onları sorgulamak istiyorum.

I'd like to question her. - Onu sorgulamak istiyorum.

give a grilling
to interrogate, grill, cross-examine
to interrogate, to question, to grill
questionize
cross question
sorgula
{f} question

The police can't question Tom until his lawyer gets here. - Polis, avukatı gelene kadar Tom'u sorgulayamaz.

The police questioned him closely. - Polisler onu yakından sorguladı.

sorgulama
questioning

Judge Dan Anderson started questioning Linda. - Yargıç Dan Anderson, Linda'yı sorgulamaya başladı.

Such questioning is routine police business. - Böylesine sorgulama rutin polis işidir.

sorgula
(Bilgisayar) submit query
sorgulama
inquisition
sorgulama
(Bilgisayar) querying
sorgulama
examination
sorgulama
debriefing
sorgulama
investigation
sorgulama
(Bilgisayar) interrogating
sorgulama
(Kanun) cross question
sorgulama
query
sorgulama
(Askeri) probe
sorgulama
(Bilgisayar) polling
sorgula
{f} quiz
sorgula
{f} cross question
sorgula
{f} questioning

Such questioning is routine police business. - Böylesine sorgulama rutin polis işidir.

The police detained several suspects for questioning. - Polis sorgulama için birçok şüpheliyi göz altına aldı.

sorgula
{f} questioned

The detective questioned literally thousands of people about the incident. - Dedektif olay hakkında binlerce insanı tam olarak sorguladı.

Some board members questioned his ability to run the corporation. - Bazı yönetim kurulu üyeleri onun şirketi işletme yeteneğini sorguladı.

sorgula
{f} query
sorgula
interrogate

You weren't interrogated today, right? - Bugün sorgulanmadın, değil mi?

I don't like being interrogated. - Sorgulanmayı sevmiyorum.

sorgulama
interrogation

During the interrogation he admitted his guilt. - Sorgulama sırasında suçunu itiraf etti.

Tom spent all morning in the interrogation room. - Tom bütün sabahı sorgulama odasında geçirdi.

Sorgulama
querry
sorgulama
interrogation, inquiry
çaprazlama sorgulamak
cross examine
التركية - التركية
Suç niteliğinde bulunan bir sorun üzerine ilgili bulunanlara sorular sormak
sorgulama
Sorgulamak işi
sorgulamak
المفضلات