sonucu olarak

listen to the pronunciation of sonucu olarak
التركية - الإنجليزية
by virtue of
as a result

Many people were left homeless as a result of the earthquake. - Birçok kişi depremin sonucu olarak evsiz bırakıldı.

As a result of the war, many people died. - Savaşın bir sonucu olarak, birçok kişi öldü.

as a consequence of

As a consequence of its fun factor, Tatoeba contains random bits of factual information. - Eğlenceli faktörün bir sonucu olarak, Tatoeba rastgele gerçek bilgi bitleri içeriyor.

The crop suffered serious damage as a consequence of the early frost. - Ekin erken donun bir sonucu olarak ciddi hasar gördü.

as a result of

As a result of the accident, several passengers were killed. - Kaza sonucu olarak birçok yolcu öldü.

As a result of a traffic accident, several persons were killed. - Bir trafik kazasının sonucu olarak birçok kişi öldürüldü.

in consequence of
the upshot of
bunun sonucu olarak
as a consequence
bunun sonucu olarak
As a result of this/that
bunun sonucu olarak
hence
bunun sonucu olarak
therewith
bunun sonucu olarak
thereupon
raslantı sonucu olarak
casually
sonucu olarak
المفضلات