something that someone with a lot of energy usually is

listen to the pronunciation of something that someone with a lot of energy usually is
الإنجليزية - التركية

تعريف something that someone with a lot of energy usually is في الإنجليزية التركية القاموس.

eager
istekli

Kızı onunla birlikte herhangi bir yere gitmeye isteklidir. - His daughter is eager to go with him anywhere.

Tom Mary ile yeniden buluşmak için istekli. - Tom is eager to meet Mary again.

eager
(sıfat) hevesli, gayretli, istekli, sabırsız, ateşli
eager
isteklenmek
eager
arzulu/hevesli
eager
can atan
eager
hevesli

Gençler yurt dışına gitmekte çok hevesli. - Young people are eager to go abroad.

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

eager
sabırsız

Onlar seni görmek için sabırsızlanıyorlar. - They're eager to see you.

Tom katılmak için sabırsız gibi görünüyor. - Tom seems eager to participate.

eager
eagerly şiddetli arzuyla
eager
arzulu
eager
eagerness şevk istek
eager
büyük şevkle
eager
canlılık
eager
arzu
eager
{s} ateşli
eager
sabırsızlıkla
eager
eager beaver vazifesine fazlasıyla bağlı olan kimse
الإنجليزية - الإنجليزية
eager
something that someone with a lot of energy usually is

  الواصلة

  some·thing that some·one with a Lot of en·er·gy u·su·al·ly I·s

  التركية النطق

  sʌmthîng dhıt sʌmwʌn wîdh ı lôt ıv enırci yujıli îz

  النطق

  /ˈsəmᴛʜəɴɢ ᴛʜət ˈsəmˌwən wəᴛʜ ə ˈlôt əv ˈenərʤē ˈyo͞oᴢʜəlē əz/ /ˈsʌmθɪŋ ðət ˈsʌmˌwʌn wɪð ə ˈlɔːt əv ˈɛnɜrʤiː ˈjuːʒəliː ɪz/

  كلمة اليوم

  nemesis
المفضلات