something that has been decided in advance

listen to the pronunciation of something that has been decided in advance
الإنجليزية - التركية

تعريف something that has been decided in advance في الإنجليزية التركية القاموس.

predetermination
önceden saptama
predetermination
önceden belirleme
predetermination
(Sosyoloji, Toplumbilim) önbelirlenim
predetermination
(Sosyoloji, Toplumbilim) önbelirleme
predetermination
(Sosyoloji, Toplumbilim) önbelirlenme
predetermination
{i} önceden kararlaştırma
الإنجليزية - الإنجليزية
predetermination
something that has been decided in advance

  الواصلة

  some·thing that has been de·ci·ded in ad·vance

  التركية النطق

  sʌmthîng dhıt hız bın dîsaydîd în ıdväns

  النطق

  /ˈsəmᴛʜəɴɢ ᴛʜət həz bən dəˈsīdəd ən ədˈvans/ /ˈsʌmθɪŋ ðət həz bən dɪˈsaɪdɪd ɪn ədˈvæns/

  كلمة اليوم

  calender
المفضلات