something that cannot be given an ordinary explanation

listen to the pronunciation of something that cannot be given an ordinary explanation
الإنجليزية - التركية

تعريف something that cannot be given an ordinary explanation في الإنجليزية التركية القاموس.

supernatural
doğaüstü

Tom o ormanda doğaüstü yaratıklarla karşılaştığını iddia ediyor. - Tom claims to have encountered supernatural creatures in that wood.

Tom doğaüstüne inanmaktadır. - Tom believes in the supernatural.

supernatural
(isim) doğaüstü şey
supernatural
doğaüstü,fiziksel olarak açıklanamayan
supernatural
Doğaüstü, tabiatüstü; harikulade, mucize kabilinden
supernatural
mucize kabilinden
supernatural
supernaturallydoğaüstü kuvvetlere dayanarak
supernatural
{s} doğaüstü, tabiatüstü. i
supernatural
{i} doğaüstü şey
supernatural
supernaturalismdoğaüstü olma
supernatural
doğaüstü güce inanma
supernatural
doğaüst

O, doğaüstüne inanır. - He believes in the supernatural.

Doğaüstü varlıklar var. - Supernatural beings exist.

supernatural
{s} olağanüstü
supernatural
harikulade
supernatural
{s} mucizevi
الإنجليزية - الإنجليزية
supernatural
something that cannot be given an ordinary explanation

  الواصلة

  some·thing that can·not be giv·en an or·di·na·ry ex·pla·na·tion

  التركية النطق

  sʌmthîng dhıt kınät bi gîvın ın ôrdıneri eksplıneyşın

  النطق

  /ˈsəmᴛʜəɴɢ ᴛʜət kəˈnät bē ˈgəvən ən ˈôrdəˌnerē ˌekspləˈnāsʜən/ /ˈsʌmθɪŋ ðət kəˈnɑːt biː ˈɡɪvən ən ˈɔːrdəˌnɛriː ˌɛkspləˈneɪʃən/

  كلمة اليوم

  onychophagia
المفضلات