something of sentimental value

listen to the pronunciation of something of sentimental value
الإنجليزية - التركية

تعريف something of sentimental value في الإنجليزية التركية القاموس.

relic
{i} kalıntı

Dede ve ninelerinin kalıntıları bu kilisededir. - The relics of your grandparents are in this church.

Eski bir uygarlıkla ilgili kalıntılar bulduk. - We discovered relics of an ancient civilisation.

keepsake
estelik
keepsake
hatıra
keepsake
yadigar
keepsake
{i} yadigâr, andaç, anmalık, hatıra
keepsake
{i} andaç
relic
{i} kutsal emanet
relic
bir azizin cesedi veya cesedinin bir kısmı veya eşyası
relic
{i} hatıra
relic
bakıye
relic
(Tıp) n.Bir organ veya doku parçası kalıntısı
relic
mukaddes emanet
relic
habra
relic
{i} eski eser
relic
{i} yadigâr

Bütün ülkeler, tüm sınırları içindeki insan grupların ecdat yadigar eserlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğu var. - All countries have a responsibility to preserve the ancestral relics of every people group within their borders, and to pass these on to the coming generations.

الإنجليزية - الإنجليزية
souvenir
token
keepsake
relic
Something of value
consideration
something of sentimental value

  الواصلة

  some·thing of sen·ti·ment·al val·ue

  التركية النطق

  sʌmthîng ıv sentımentıl välyu

  النطق

  /ˈsəmᴛʜəɴɢ əv ˌsentəˈmentəl ˈvalyo͞o/ /ˈsʌmθɪŋ əv ˌsɛntəˈmɛntəl ˈvæljuː/

  كلمة اليوم

  zeugma
المفضلات