someone who makes copies illegally

listen to the pronunciation of someone who makes copies illegally
الإنجليزية - التركية

تعريف someone who makes copies illegally في الإنجليزية التركية القاموس.

forger
kalpazan

O, arkadaşlarıma kalpazanlığı gösterdi. - He showed the forgery to my friends.

counterfeiter
ikiyüzlü
forger
düzmeci
forger
benzetici ressam
counterfeiter
kalpazan
counterfeiter
sahtekâr
counterfeiter
{i} sahteci
counterfeiter
{i} iki yüzlü
forger
{i} taklitçi
forger
{i} bir şeyin sahtesini yapıp orijinal olduğunu ileri süren kimse
forger
demir döven kimse
forger
sahte imza atan kimse
forger
{i} demirci
forger
{i} sahtekâr

Uzmanlar belgenin bir sahtekarlık olduğuna karar verdiler. - The experts decided the document was a forgery.

forger
{i} sahteci

Bu tablo bir sahtecilik. - This painting is a forgery.

forger
{i} mucit
forger
sahtekârlık eden kimse
الإنجليزية - الإنجليزية
forger
counterfeiter
someone who makes copies illegally

  الواصلة

  some·one who makes cop·ies il·le·gal·ly

  التركية النطق

  sʌmwʌn hu meyks käpiz îligıli

  النطق

  /ˈsəmˌwən ˈho͞o ˈmāks ˈkäpēz əˈlēgəlē/ /ˈsʌmˌwʌn ˈhuː ˈmeɪks ˈkɑːpiːz ɪˈliːɡəliː/

  كلمة اليوم

  conundrum
المفضلات