someone who assaults others sexually

listen to the pronunciation of someone who assaults others sexually
الإنجليزية - التركية

تعريف someone who assaults others sexually في الإنجليزية التركية القاموس.

violator
{i} tecâvüzcü
debaucher
ayartıcı
ravisher
alçak kimse
ravisher
ırza geçen kimse
ravisher
ırz düşmanı
violator
ihlal eden

ABD anlaşmayı ihlal edenlere karşı bir silah ambargosu çağrısında bulunuyor. - The U.S. is calling for an arms embargo against violators of the treaty.

İhlal edenlere para cezası kesilecek. - Violators will be fined.

debaucher
kandıran kimse
violator
Bozan kimse, ihlâl eden kimse, sözünü tutmayan, tecâvüzcü
debaucher
{i} baştan çıkaran kimse
debaucher
{i} ayartan kimse
ravisher
{i} zorba
ravisher
{i} tecâvüzcü
ravisher
{i} alçak
violator
ihlalci
violator
{i} bozan kimse
violator
{i} sözünü tutmayan
الإنجليزية - الإنجليزية
violator
ravisher
debaucher
someone who assaults others sexually

  الواصلة

  some·one who assaults others sexually

  التركية النطق

  sʌmwʌn hu ısôlts ʌdhırz sekşuıli

  النطق

  /ˈsəmˌwən ˈho͞o əˈsôlts ˈəᴛʜərz ˈseksʜo͞oəlē/ /ˈsʌmˌwʌn ˈhuː əˈsɔːlts ˈʌðɜrz ˈsɛkʃuːəliː/

  كلمة اليوم

  odium
المفضلات