someone seeking social prominence by obsequious behavior

listen to the pronunciation of someone seeking social prominence by obsequious behavior
الإنجليزية - التركية

تعريف someone seeking social prominence by obsequious behavior في الإنجليزية التركية القاموس.

climber
yükselmek isteyen kişi
climber
tırmanıcı bitki
climber
tırmanıcı sarmaşık
social climber
sosyeteye girmeye çalışan
climber
dağcı

Dağ birçok dağcıları cezbediyor. - The mountain attracts many climbers.

Heyelan, dağcılar için bir tehlikedir. - Avalanches are a danger for climbers.

climber
tırmanıcı

Sincaplar çok iyi tırmanıcıdır. - Squirrels are very good climbers.

Tırmanıcılar çatlak içine düştükten sonra yok oldu. - The climbers perished after falling into a crevasse.

climber
toplumda yükselmek isteyen kişi
climber
{i} tırmaşık kuş
climber
tırmanan sarmaşık
climber
toplum hayatında yükselmek isteyen kimse
climber
{i} sarmaşık
climber
{i} (Botanik) tırmanıcı sarmaşık
climber
yükselen/tırmanıcı
climber
{i} k.dili. toplumda yükselmek isteyen kimse
climber
{i} toplumda hep gözü yükseklerde olan kimse
الإنجليزية - الإنجليزية
social climber
climber
someone seeking social prominence by obsequious behavior

  الواصلة

  some·one seek·ing so·cial pro·mi·nence by ob·se·qui·ous be·ha·vior

  التركية النطق

  sʌmwʌn sikîng sōşıl prämınıns bay ıbsikwiıs bîheyvyır

  النطق

  /ˈsəmˌwən ˈsēkəɴɢ ˈsōsʜəl ˈprämənəns ˈbī əbˈsēkwēəs bəˈhāvyər/ /ˈsʌmˌwʌn ˈsiːkɪŋ ˈsoʊʃəl ˈprɑːmənəns ˈbaɪ əbˈsiːkwiːəs bɪˈheɪvjɜr/

  كلمة اليوم

  laodicean
المفضلات