social measures that emphasis local rather than global phenomena

listen to the pronunciation of social measures that emphasis local rather than global phenomena
الإنجليزية - التركية

تعريف social measures that emphasis local rather than global phenomena في الإنجليزية التركية القاموس.

localism
yöresel deyim
localism
mahalli şive
localism
dar fikirlilik
localism
(Sosyoloji, Toplumbilim) yerelcilik
localism
yerli şeye rağbet
localism
yerel şive/yerel bağlılık
localism
{i} şive
localism
{i} yerli mala rağbet
localism
{i} yöreye bağlılık
localism
mahalli şive veya adet
الإنجليزية - الإنجليزية
localism
social measures that emphasis local rather than global phenomena

  الواصلة

  so·cial meas·ures that em·pha·sis lo·cal rath·er than glob·al phe·no·me·na

  التركية النطق

  sōşıl mejırz dhıt emfısıs lōkıl rädhır dhın glōbıl fınämını

  النطق

  /ˈsōsʜəl ˈmeᴢʜərz ᴛʜət ˈemfəsəs ˈlōkəl ˈraᴛʜər ᴛʜən ˈglōbəl fəˈnämənə/ /ˈsoʊʃəl ˈmɛʒɜrz ðət ˈɛmfəsəs ˈloʊkəl ˈræðɜr ðən ˈɡloʊbəl fəˈnɑːmənə/

  كلمة اليوم

  pourboire
المفضلات