soğurmak

listen to the pronunciation of soğurmak
التركية - الإنجليزية
suck
to absorb
soak up
imbibe
absorb
(Nükleer Bilimler) absorbe
soğurma
(Denizbilim) resorption
soğurma
saturation
soğurma
(Askeri) sucking
soğur
absorb
soğurma
adsorption
soğurma
absorption
soğurma
{i} sorption
soğurma
absorption, absorbing
soğurma
absorbing, absorption
التركية - التركية
Katı veya sıvı bir madde soğurma yoluyla bir gazı içine almak, emmek, massetmek
İçine çekmek
soğurma
Katı veya sıvı bir maddenin bir gazı, ışığı içine alması, emmesi
soğurma
Soğurmak işi, emme, massetme
soğurma
Dış ticaret dengesinin oluşabilmesi için iç üretimin harcamaları karşılayabilmesi
soğurma
Bir ortamın ışık enerjisini belli nicelikte emmesi olayı
soğurmak
المفضلات