small and light enough to be operated while you hold it in your hands

listen to the pronunciation of small and light enough to be operated while you hold it in your hands
الإنجليزية - التركية

تعريف small and light enough to be operated while you hold it in your hands في الإنجليزية التركية القاموس.

hand-held
el
hand-held
elde taşınır
الإنجليزية - الإنجليزية
hand-held
small and light enough to be operated while you hold it in your hands

  الواصلة

  small and light e·nough to be operated while you hold it in your hands

  التركية النطق

  smôl ınd layt inʌf tı bi äpıreytıd hwayl yu hōld ît în yôr händz

  النطق

  /ˈsmôl ənd ˈlīt ēˈnəf tə bē ˈäpərˌātəd ˈhwīl ˈyo͞o ˈhōld ət ən ˈyôr ˈhandz/ /ˈsmɔːl ənd ˈlaɪt iːˈnʌf tə biː ˈɑːpɜrˌeɪtəd ˈhwaɪl ˈjuː ˈhoʊld ɪt ɪn ˈjɔːr ˈhændz/

  كلمة اليوم

  matronym
المفضلات