slight attention, carelessness

listen to the pronunciation of slight attention, carelessness
الإنجليزية - التركية

تعريف slight attention, carelessness في الإنجليزية التركية القاموس.

cursoriness
{i} üstünkörülük
cursoriness
{i} baştan savmalık
الإنجليزية - الإنجليزية
{n} cursoriness
slight attention, carelessness
المفضلات