sleepy, drowsy, heavy, stupid, dull, slow

listen to the pronunciation of sleepy, drowsy, heavy, stupid, dull, slow
الإنجليزية - التركية

تعريف sleepy, drowsy, heavy, stupid, dull, slow في الإنجليزية التركية القاموس.

dozy
aval
dozy
anlayışsız
dozy
mankafalı
dozy
uyuşturucu
dozy
{s} sersem
dozy
{s} uykulu
dozy
anlayışsız/uyutan/uykulu
الإنجليزية - الإنجليزية
{a} dozy
sleepy, drowsy, heavy, stupid, dull, slow
المفضلات