sleep lightly or for a short period of time

listen to the pronunciation of sleep lightly or for a short period of time
الإنجليزية - التركية

تعريف sleep lightly or for a short period of time في الإنجليزية التركية القاموس.

doze
uyuşukluk
doze
ımızganmak
doze
şekerleme
doze
şekerleme yapmak
doze
uyuklamak
doze
{f} uyukla

O, tarih dersinde uyukladı. - He dozed off in history class.

Tom sınıfta uyukladı. - Tom dozed off in class.

doze
{f} kestirmek (Argo)
doze
doze şekerleme yap
doze
hafif uyku tavşan uykusu
doze
{f} pineklemek (Argo)
doze
{f} şekerleme yapmak, kestirmek, uyuklamak
doze
{i} hafif uyku, şekerleme, kestirme, uyuklama
doze
doze off uyuklamak
doze
{i} uyuklama

Uyuklamamaya çalışacağım. - I'll try not to doze off.

Tom tekrar uyuklamaya başladı. - Tom began to doze off again.

doze
kestirme
الإنجليزية - الإنجليزية
drowse
snooze
doze
sleep lightly or for a short period of time

  الواصلة

  Sleep light·ly or for a Short pe·ri·od of time

  التركية النطق

  slip laytli ır fôr ı şôrt pîriıd ıv taym

  النطق

  /ˈslēp ˈlītlē ər ˈfôr ə ˈsʜôrt ˈpərēəd əv ˈtīm/ /ˈsliːp ˈlaɪtliː ɜr ˈfɔːr ə ˈʃɔːrt ˈpɪriːəd əv ˈtaɪm/

  كلمة اليوم

  haplography
المفضلات