sitayişle bahsetmek

listen to the pronunciation of sitayişle bahsetmek
التركية - الإنجليزية
Speak in praise of somebody, praise
eulogize
birinden sitayişle bahsetmek
Speak in praise of somebody, praise
التركية - التركية
Övmek, övgüyle bahsetmek
birinden sitayişle bahsetmek
Övmek, övgüyle bahsetmek
sitayişle bahsetmek
المفضلات