signature ad referendum

listen to the pronunciation of signature ad referendum
الإنجليزية - التركية
(Hukuk) danışma koşullu imza
signature ad referendum

  الواصلة

  sig·na·ture ad re·fer·en·dum

  التركية النطق

  sîgnıçır äd refırendım

  النطق

  /ˈsəgnəʧər ˈad ˌrefərˈendəm/ /ˈsɪɡnəʧɜr ˈæd ˌrɛfɜrˈɛndəm/

  كلمة اليوم

  tabula rasa
المفضلات