signals between a wireless phone and a wireless system to accomplish call setup

listen to the pronunciation of signals between a wireless phone and a wireless system to accomplish call setup
الإنجليزية - التركية

تعريف signals between a wireless phone and a wireless system to accomplish call setup في الإنجليزية التركية القاموس.

handshake
{i} anlaşma
handshake
tokalaşma

Kulübümüzün gizli bir tokalaşması var. - Our club has a secret handshake.

Sıkı bir tokalaşmayla ayrıldılar. - They parted with a firm handshake.

handshake
el sıkma

Tom'un çok güçlü bir el sıkması var. - Tom has a very strong handshake.

handshake
{f} anlaş
handshake
{i} toka

Kulübümüzün gizli bir tokalaşması var. - Our club has a secret handshake.

Ben masonların gizli bir tokalaşması olduğunu duydum. - I hear the Freemasons have a secret handshake.

handshake
{i} el sıkışma

Kulübümüzün gizli el sıkışması var. - Our club has a secret handshake.

Ziyaretçiler, sıcak el sıkışma ile karşılandılar. - The visitors were greeted with warm handshakes.

handshake
{f} tokalaş

Kulübümüzün gizli bir tokalaşması var. - Our club has a secret handshake.

Sıkı bir tokalaşmayla ayrıldılar. - They parted with a firm handshake.

handshake
Öntanışma
الإنجليزية - الإنجليزية
handshake
signals between a wireless phone and a wireless system to accomplish call setup

  الواصلة

  signals be·tween a wire·less phone and a wire·less sys·tem to ac·com·plish call set·up

  التركية النطق

  sîgnılz bitwin ı wayrlîs fōn ınd ı wayrlîs sîstım tı ıkämplîş kôl setʌp

  النطق

  /ˈsəgnəlz bēˈtwēn ə ˈwīrləs ˈfōn ənd ə ˈwīrləs ˈsəstəm tə əˈkämpləsʜ ˈkôl ˈsetˌəp/ /ˈsɪɡnəlz biːˈtwiːn ə ˈwaɪrlɪs ˈfoʊn ənd ə ˈwaɪrlɪs ˈsɪstəm tə əˈkɑːmplɪʃ ˈkɔːl ˈsɛtˌʌp/

  كلمة اليوم

  taxis
المفضلات