sideward

listen to the pronunciation of sideward
الإنجليزية - التركية
yana doğru olan
yandan
yanlamasına
yan
yana
yana doğru
yan yan
sidewards
yana
sidewards
yandan
sidewards
yanlamasına
sidewards
yan yan
sidewards
yana doğru
الإنجليزية - الإنجليزية
toward a side
toward one side; "turn the figure sideward"
toward one side; "turn the figure sideward
to the side, in the direction of the side
sidewards
toward a side
sideward
المفضلات