shows wear, major defects noted

listen to the pronunciation of shows wear, major defects noted
الإنجليزية - التركية

تعريف shows wear, major defects noted في الإنجليزية التركية القاموس.

very good
çok güzel

Tadı çok güzel değildi. - It didn't taste very good.

Bu çok, çok güzel kokuyor. - This smells very, very good.

very good
çok iyi

Çok iyi bir iş yapmadığını söyledim. - You didn't do a very good job, I said.

O çok iyi bir öğretmendir. - She's a very good teacher.

الإنجليزية - الإنجليزية
very good
shows wear, major defects noted
المفضلات