showing or requiring great precision or sensitive discernment; subtle

listen to the pronunciation of showing or requiring great precision or sensitive discernment; subtle
الإنجليزية - التركية

تعريف showing or requiring great precision or sensitive discernment; subtle في الإنجليزية التركية القاموس.

nice
{s} hassas
nice
güzel bir şekilde

O çok güzel bir şekilde sorulan bir soru değil. - That's not a very nicely asked question.

Leyla güzel bir şekilde giyindi. - Layla dressed nicely.

nice
kıyak
nice
yakşı
nice
nazik

Bana karşı çok naziktin, ve ben gerçekten hoş bir yolculuk yaptım. Çok teşekkür ederim. - You were so nice to me, and I had a really pleasant trip. Thanks so much.

O aslında nazik bir insandır. - He is basically a nice man.

nice
yanlış
nice
kibar

Çok kibarsın diye Willie yanıtladı. - That's very nice of you, Willie answered.

Tom'un çok kibar olduğunu hatırlamıyorum. - I don't remember Tom being so nice.

nice
iyi

Şu odadaki masa çok iyi. - The table in that room is very nice.

Havanın o kadar iyi olması tesadüftür. - It is lucky that the weather should be so nice.

nice
tatlı

Leyla çok hoş tatlı bir kadındı. - Layla was a very nice sweet woman.

O, tatlı genç bir adam oldu. - He became a nice young man.

nice
kötü

O çok kibardır. Başkalarının hakkında asla kötü konuşmaz. - He is very nice. He never speaks ill of others.

Kel olmakla ilgili güzel şeylerden biri, asla kötü bir saçlı bir gününün olmamasıdır. - One of the nice things about being bald is that you never have a bad hair day.

nice
duyarlı
nice
güzel

Havanın güzel olacağını umuyorum. - I hope it will be nice.

Tarz güzel, ama farklı bir renginiz var mı? - The style is nice, but do you have it in a different color?

nice
{s} hoş

Yeterli param olsa,o hoş arabayı alırım. - If I had enough money, I would buy that nice car.

Tom'un yaptığı ev gerçekten hoş. - The house that Tom built is really nice.

nice
{s} latif, tatlı
nice
iyice yanmış
nice
nicenessincelik
nice
{s} dakik
nice
latifçe
nice
dakik olma
nice
cazip
الإنجليزية - الإنجليزية
nice

Why it should have attained such longevity is a nice question.

showing or requiring great precision or sensitive discernment; subtle

    الواصلة

    show·ing or re·quir·ing great pre·ci·sion or sen·si·tive discernment; sub·tle

    النطق

    كلمة اليوم

    dissert
المفضلات