shift one's position to the side

listen to the pronunciation of shift one's position to the side
الإنجليزية - التركية

تعريف shift one's position to the side في الإنجليزية التركية القاموس.

turn aside
bir yana dönmek
turn aside
vazgeçirmek
turn aside
döndürmek
turn aside
vazgeçir
turn aside
sapıtmak
turn aside
yana çevirmek
turn aside
sapmak
turn aside
(Askeri) ROTADAN AYRILMAK: Kabul edilmiş bir deniz harekat siyasetine uygun olarak gemilerin başlangıçtaki rotalarından ayrıldıkları bir kısım. Ayrıca bakınız: "ocean clearance", "shipping movement policy"
turn aside
saptırmak, vazgeçirmek
الإنجليزية - الإنجليزية
turn aside
shift one's position to the side

  الواصلة

  shift one's po·si·tion to the side

  التركية النطق

  şîft wʌnz pızîşın tı dhi sayd

  النطق

  /ˈsʜəft ˈwənz pəˈzəsʜən tə ᴛʜē ˈsīd/ /ˈʃɪft ˈwʌnz pəˈzɪʃən tə ðiː ˈsaɪd/

  كلمة اليوم

  etiolate
المفضلات