shake the dust off one's feet

listen to the pronunciation of shake the dust off one's feet
الإنجليزية - التركية
başını alıp gitmek
(deyim) öfkeyle çekip gitmek
(deyim) öfkeyle terk etmek
shake the dust off one's feet

  التركية النطق

  şeyk dhi dʌst ôf wʌnz fit

  النطق

  /ˈsʜāk ᴛʜē ˈdəst ˈôf ˈwənz ˈfēt/ /ˈʃeɪk ðiː ˈdʌst ˈɔːf ˈwʌnz ˈfiːt/

  كلمة اليوم

  termagant
المفضلات