shake confidence

listen to the pronunciation of shake confidence
الإنجليزية - التركية
(deyim) güven sarsmak
shake of confidence
Bir kişinin kendine duyduğu güvenin sarsılması
shake one's confidence
(deyim) Bir kişinin kendine duyduğu güvenin sarsmak
shake the confidence
güveni sarsmak
shake confidence

  الواصلة

  shake con·fi·dence

  التركية النطق

  şeyk känfıdıns

  النطق

  /ˈsʜāk ˈkänfədəns/ /ˈʃeɪk ˈkɑːnfədəns/

  كلمة اليوم

  disinter
المفضلات