sexual stimulation

listen to the pronunciation of sexual stimulation
الإنجليزية - التركية

تعريف sexual stimulation في الإنجليزية التركية القاموس.

sensitive to sexual stimulation
cinsel uyarılma duyarlı
الإنجليزية - الإنجليزية
sexual arousal
sexual stimulation

  الواصلة

  sex·u·al sti·mu·la·tion

  التركية النطق

  sekşuıl stîmyıleyşın

  النطق

  /ˈseksʜo͞oəl ˌstəmyəˈlāsʜən/ /ˈsɛkʃuːəl ˌstɪmjəˈleɪʃən/

  كلمة اليوم

  assoil
المفضلات