sexual connection with a woman without her consent

listen to the pronunciation of sexual connection with a woman without her consent
الإنجليزية - التركية

تعريف sexual connection with a woman without her consent في الإنجليزية التركية القاموس.

rape
tecavüz etmek

Kadınlarımıza tecavüz etmek istiyorlar. - They want to rape our women.

Sami, Leyla'ya tecavüz etmek istedi. - Sami wanted to rape Layla.

rape
{i} tecâvüz

Dan Linda'nın tecavüzü ile ilgisi olduğunu reddetti. - Dan denied he had anything to do with Linda's rape.

Mary´yi bodrumda tutuyorum ve ona her gün tecâvüz ediyorum. - I hold Mary in the basement and rape her every day.

rape
(Arılık) yağ şalgamı
rape
ırzına tecavüz etmek
rape
ırza tecavüz

Onun babası ırza tecavüzle suçlandı. - Her father was accused of statutory rape.

rape
bozma
rape
rape oil kolza yağ
rape
tecavüz et

Fadıl kadına tecavüz etti. - Fadil raped the woman.

Dan defalarca Linda'ya tecavüz etti. - Dan repeatedly raped Linda.

rape
{f} gaspetmek
rape
{f} kirletmek
rape
eski zorla alıp götürme
rape
{i} kolza; küçükşalgam
rape
{i} kolza [(Botanik) ]
rape
(Tıp) Irza geçme, ırza tecavüz, bir kadınla, arzu ve iradesi dışında zora dayanan cinsel birleşim
rape
mahvetme
rape
{i} kız kaçırma
rape
{i} ırza geçme, tecavüz
rape
{i} ırzına geçme
rape
{i} küçük şalgam
الإنجليزية - الإنجليزية
rape
sexual connection with a woman without her consent

  الواصلة

  sex·u·al con·nec·tion with a wo·man with·out her con·sent

  التركية النطق

  sekşuıl kınekşın wîdh ı wûmın wîdhaut hır kınsent

  النطق

  /ˈseksʜo͞oəl kəˈneksʜən wəᴛʜ ə ˈwo͝omən wəᴛʜˈout hər kənˈsent/ /ˈsɛkʃuːəl kəˈnɛkʃən wɪð ə ˈwʊmən wɪðˈaʊt hɜr kənˈsɛnt/

  كلمة اليوم

  llano
المفضلات