sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı

listen to the pronunciation of sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
التركية - التركية
gönül
sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı

    الواصلة

    sev·gi, is·tek, dü·şü·nüş, an·ma ve ha·tır gi·bi kalp·te var sa·yı·lan duy·gu kay·na·ğı

    كلمة اليوم

    nemesis
المفضلات