severe impairment of mental functioning

listen to the pronunciation of severe impairment of mental functioning
الإنجليزية - التركية

تعريف severe impairment of mental functioning في الإنجليزية التركية القاموس.

dementia
(Tıp) Bunama, demans
dementia
matruh
dementia
şahsiyetin bölünmesi
dementia
cinnet
dementia
fazla bunaklık
dementia
{i} bunaklık
dementia
bir çeşit akıl hastalığı
dementia
{i} kişilik bölünmesi
dementia
dementia praecox erken bunama
dementia
demans prekos
dementia
{i} akıl hastalığı
dementia
demans

Çokdillilik demansı önleyebilir. - Multilingualism may prevent dementia.

الإنجليزية - الإنجليزية
dementia
severe impairment of mental functioning

  الواصلة

  se·vere im·pair·ment of men·tal functioning

  التركية النطق

  sıvîr împermınt ıv mentıl fʌngkşınîng

  النطق

  /səˈvər əmˈpermənt əv ˈmentəl ˈfəɴɢksʜənəɴɢ/ /səˈvɪr ɪmˈpɛrmənt əv ˈmɛntəl ˈfʌŋkʃənɪŋ/

  كلمة اليوم

  recondite
المفضلات