sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses aksiseda, inikâs, eko

listen to the pronunciation of sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses aksiseda, inikâs, eko
التركية - التركية
yankı
sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses aksiseda, inikâs, eko

    الواصلة

    se·sin bir ye·re çar·pıp ge·ri dön·me·siy·le du·yu·lan i·kin·ci ses ak·si·se·da, i·nikâ·s, e·ko

    النطق

    كلمة اليوم

    impeach
المفضلات