separate into constituents by soaking

listen to the pronunciation of separate into constituents by soaking
الإنجليزية - التركية
bileşenlerin içine ıslatmadan ayrı
macerate
zayıflatmak
macerate
sıvıda yumuşatmak
macerate
yumuşat
macerate
yumusat
macerate
(Tıp) Sert cismi su içinde bırakarak yumuşatmak
macerate
(fiil) ıslatarak yumuşatmak
macerate
{f} ıslatarak yumuşatmak
الإنجليزية - الإنجليزية
macerate
separate into constituents by soaking

  الواصلة

  sep·a·rate in·to constituents by soaking

  التركية النطق

  seprıt întı kınstîçuınts bay sōkîng

  النطق

  /ˈseprət əntə kənˈstəʧo͞oənts ˈbī ˈsōkəɴɢ/ /ˈsɛprət ɪntə kənˈstɪʧuːənts ˈbaɪ ˈsoʊkɪŋ/

  كلمة اليوم

  duopoly
المفضلات