sensitive to heat

listen to the pronunciation of sensitive to heat
الإنجليزية - التركية
ısıya duyarlı
sıcağa karşı hassas
thermolabile
termolabil
thermolabile
ısılkararsız
thermolabile
(Tıp) Isıtmakla (çok defa 56°'nın üstünde) harap olan, termolabil
الإنجليزية - الإنجليزية
suffers when exposed to hot weather
{s} thermolabile
sensitive to heat

  الواصلة

  sen·si·tive to heat

  التركية النطق

  sensıtîv tı hit

  النطق

  /ˈsensətəv tə ˈhēt/ /ˈsɛnsətɪv tə ˈhiːt/

  كلمة اليوم

  abbreviation
المفضلات