see eye to eye with

listen to the pronunciation of see eye to eye with
الإنجليزية - التركية
anlaşmak
uyuşmak
uymak
(deyim) kesinlikle anlaşmak
aynı fikirde olmak
eye to eye
göz göze
eye to eye
aynı görüşlerde olmak
الإنجليزية - الإنجليزية
be of the same opinion with -, agree with -
eye to eye
in agreement, with understanding
see eye to eye with

  التركية النطق

  si ay tı ay wîdh

  النطق

  /ˈsē ˈī tə ˈī wəᴛʜ/ /ˈsiː ˈaɪ tə ˈaɪ wɪð/

  كلمة اليوم

  hew
المفضلات