see crude oil

listen to the pronunciation of see crude oil
الإنجليزية - التركية

تعريف see crude oil في الإنجليزية التركية القاموس.

crude
ham

Ham petrol fiyatı düşmektedir. - Crude oil has been falling in price.

Ham petrol bu fabrikada arıtılır. - Crude oil is refined at this plant.

crude
{s} basit

Mike kütüklerden basit bir masa yaptı. - Mike made a crude table out of logs.

Tom Mary'nin giyinme tarzı hakkında basit bir şey söyledi. - Tom said something crude about the way Mary was dressed.

crude
çiğ kaçmak
crude
üstünkörü yapılmış
crude
arıtılmamış
crude
inceliksiz
crude
kaba

Onun kaba davranışı tarafından rencide edildim. - I was offended by her crude manners.

Babamın varlığında kaba şakalar yapma. - Don't tell crude jokes in the presence of my father.

crude
işlenmemiş
crude
iyi yapılmamış
crude
{i} ham petrol

Gemiye ham petrol yüklüyorlar. - They're loading crude oil onto the ship.

Ham petrol bu fabrikada arıtılır. - Crude oil is refined at this plant.

crude
{s} derme çatma, üstünkörü yapılmış
crude
{s} nezaketsiz

Onun yanıtı nezaketsizdi. - His answer was crude.

Onun nezaketsiz şakaları Jane'i kızdırdı. - His crude jokes made Jane angry.

crude
incelik ve zarafetten yoksun
crude
(sıfat) ham, işlenmemiş; kaba, nezaketsiz, ilkel; basit; yavan; cırlak (renk)
crude
ham petrol crudely kabaca
crude
kaba/ham
crude
{s} cırlak (renk)
الإنجليزية - الإنجليزية
crude
see crude oil
المفضلات