see common sense, under sense

listen to the pronunciation of see common sense, under sense
الإنجليزية - التركية

تعريف see common sense, under sense في الإنجليزية التركية القاموس.

common sense
sağduyu

Diğer bir deyişle, sağduyudan şüphelenmelisin. - In other words, you should doubt common sense.

Tom Mary'nin ondan yapmasını istediğini yapmak için oldukça çok fazla sağduyuya sahiptir. - Tom has way too much common sense to do what Mary's asking him to do.

common sense
hasse-i selime
common sense
akıl fikir
common sense
{i} aklıselim

İnşallah aklıselim hakim olur. - Let's hope that common sense prevails.

الإنجليزية - الإنجليزية
common sense
see common sense, under sense
المفضلات