see: opponent

listen to the pronunciation of see: opponent
الإنجليزية - التركية

تعريف see: opponent في الإنجليزية التركية القاموس.

enemy
{i} hasım
enemy
{i} düşman

Düşmana karşı şiddetli bir taarruza geçtiler. - They began with a strong attack against the enemy.

Macbeth, düşmanına saldırmak için bir ordu yetiştirdi. - Macbeth raised an army to attack his enemy.

enemy
yağı
enemy
(Askeri) Kara Kuvvetlerine karşı muharebeye giren birey yahut grup
enemy
düşmana ait
enemy
{i} düşman kuvvetleri
الإنجليزية - الإنجليزية
enemy
see: opponent
المفضلات