securing a completed mortgage application from a borrower

listen to the pronunciation of securing a completed mortgage application from a borrower
الإنجليزية - التركية

تعريف securing a completed mortgage application from a borrower في الإنجليزية التركية القاموس.

origination
{i} icat etme
origination
{i} meydana gelme
origination
{i} kaynaklanma
origination
{i} asıl
origination
{i} köken
الإنجليزية - الإنجليزية
origination
securing a completed mortgage application from a borrower

  الواصلة

  securing a com·plet·ed mort·gage ap·pli·ca·tion from a bor·row·er

  التركية النطق

  sîkyûrîng ı kımplitıd môrgıc äplıkeyşın fırm ı bärōır

  النطق

  /səˈkyo͝orəɴɢ ə kəmˈplētəd ˈmôrgəʤ ˌapləˈkāsʜən fərm ə ˈbärōər/ /sɪˈkjʊrɪŋ ə kəmˈpliːtəd ˈmɔːrɡəʤ ˌæpləˈkeɪʃən fɜrm ə ˈbɑːroʊɜr/

  كلمة اليوم

  tabula rasa
المفضلات