secure, safe

listen to the pronunciation of secure, safe
الإنجليزية - التركية

تعريف secure, safe في الإنجليزية التركية القاموس.

trust
güvenmek

Onlara güvenmek zorundayız. - We have to trust them.

Ona güvenmek için daha iyi tanımalıydın. - You should have known better than to trust him.

trust
{i} mütevellilik; mutemetlik
trust
güvence
trust
{i} sorumluluk; görev, vazife
trust
{f} 1. güvenmek, itimat
trust
{i} ümit
trust
ortaklık
trust
güvenirlik
trust
{f} ummak
trust
{f} inanmak
trust
teslim etmek
trust
inan

Ondan hoşlanıyorum fakat aynı zamanda ona gerçekten inanmıyorum. - I like him, but at the same time I don't really trust him.

Onun söylediğine inanabileceğimi zannetmiyorum. - I don't feel that I can trust what he says.

trust
tevekkül etmek
trust
bakım
trust
tröst
to feel safe and secure
güvende hissetmek
trust
{f} veresiye vermek
trust
{f} kredi vermek
trust
{i} güven, itimat
trust
{f} itimat etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
trust
sicker

And a sayl strong and large..

siker

And a sayl strong and large..

secure, safe
المفضلات