second that

listen to the pronunciation of second that
الإنجليزية - التركية
aynı fikirdeyim
katılıyorum
agree
{f} kararlaştırmak
agree
{f} hemfikir olmak
agree
{f} yaramak
agree
{f} uyuşmak

Sıfatın ismiyle uyuşmak zorunda olduğunu unutma. - Don't forget that the adjective must agree with its noun.

agree
kabul et

Teklifimi kabul etmedi. - He didn't agree to my proposal.

Projede birlikte çalışmayı kabul ettiler. - They agreed to work together on the project.

agree
(Politika, Siyaset) mutabakata varmak
agree
mutabık olmak
agree
uymak (bir başka şeye)
agree
anlaşma sağlamak
agree
uzlaşmak
agree
mutabık kalmak
agree
{f} aynı fikirde olmak

Onlarla aynı fikirde olmak zorundayım. - I have to agree with them.

Onunla aynı fikirde olmak zorundayım. - I have to agree with her.

agree
katılıyorum

Ben genellikle ona katılıyorum. - I generally agree with her.

Ben prensip olarak yasağa katılıyorum fakat uygulamada oldukça zor olacak. - I agree with the ban in principle, but in practice it will be extremely difficult.

agree
uygun

Onu başkan olarak seçmeyi uygun buldular. - They agreed to elect him as president.

Bizim planımız için uygun musun? - Are you agreeable to our plan?

agree
mutabık

Biz neredeyse hiçbir şeyde mutabık kalmayız. - We hardly ever agree on anything.

Biz indirim oranı üzerinde mutabık kaldık. - We have agreed on the rate of discount.

agree
{f} razı olmak, rıza göstermek; mutabık olmak
agree
iyi

Tom Mary'nin önerilerinin iyi olanlar olduğunu kabul etti. - Tom agreed that Mary's suggestions were good ones.

Bu iklim bana iyi gelmiyor. - This climate doesn't agree with me.

agree
tatlı
agree
agree to bir konuda mutabık kalmak
agree
muvafakat etmek kabul etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
agree
second that

  الواصلة

  sec·ond that

  التركية النطق

  sekın dhıt

  النطق

  /ˈsekən ᴛʜət/ /ˈsɛkən ðət/

  كلمة اليوم

  decant
المفضلات