sebze fidesi ve üzüm çubuğu dikmek için hazırlanan çukur

listen to the pronunciation of sebze fidesi ve üzüm çubuğu dikmek için hazırlanan çukur
التركية - التركية
baran
sebze fidesi ve üzüm çubuğu dikmek için hazırlanan çukur

    الواصلة

    seb·ze fi·de·si ve ü·züm çu·bu·ğu dik·mek i·çin ha·zır·la·nan çu·kur

    النطق

المفضلات