sealed glass vessel used in hypodermic injections

listen to the pronunciation of sealed glass vessel used in hypodermic injections
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} ampul
sealed glass vessel used in hypodermic injections

  الواصلة

  sealed glass ves·sel used in hy·po·der·mic injections

  التركية النطق

  sild gläs vesıl yuzd în haypıdırmîk încekşınz

  النطق

  /ˈsēld ˈglas ˈvesəl ˈyo͞ozd ən ˌhīpəˈdərmək ənˈʤeksʜənz/ /ˈsiːld ˈɡlæs ˈvɛsəl ˈjuːzd ɪn ˌhaɪpəˈdɜrmɪk ɪnˈʤɛkʃənz/

  كلمة اليوم

  lee
المفضلات