seçimlerde kişinin herhangi bir aday veya partiye ait yaptığı tercih

listen to the pronunciation of seçimlerde kişinin herhangi bir aday veya partiye ait yaptığı tercih
التركية - التركية
oy
seçimlerde kişinin herhangi bir aday veya partiye ait yaptığı tercih

    الواصلة

    se·çim·ler·de ki·şi·nin her·han·gi bir a·day ve·ya par·ti·ye a·it yap·tı·ğı ter·cih

    النطق

    كلمة اليوم

    assoil
المفضلات