screening factor

listen to the pronunciation of screening factor
الإنجليزية - التركية
(Televizyon) ekranlama faktörü
screen factor
ekran faktörü
screen factor
ızgara katsayısı
screen factor
ekran faktörü, ızgara katsayısı
الإنجليزية - الإنجليزية
filtering factor, factor used to separate material (or people, etc.)
screening factor

  الواصلة

  screen·ing fac·tor

  التركية النطق

  skrinîng fäktır

  النطق

  /ˈskrēnəɴɢ ˈfaktər/ /ˈskriːnɪŋ ˈfæktɜr/

  كلمة اليوم

  sciapodous
المفضلات