scrawny

listen to the pronunciation of scrawny
الإنجليزية - التركية
cılız
bir deri bir kemik
sıska

Tom zayıf ve sıska arasındaki farkı bilmiyor. - Tom doesn't know the difference between thin and scrawny.

zayıf ve kuru
kemikleri çıkmış
scrawniness
zayıflık
الإنجليزية - الإنجليزية
Thin, malnourished and weak
disapproval If you describe a person or animal as scrawny, you mean that they look unattractive because they are so thin. a scrawny woman with dyed black hair. a scrawny person or animal looks very thin and weak (scranny (1800-1900), probably from a language)
{s} very skinny, gaunt, lean, thin
Meager; thin; rawboned; bony; scranny
having unattractive thinness; "a child with skinny freckled legs"; "a long scrawny neck"
inferior in size or quality; "scrawny cattle"; "scrubby cut-over pine"; "old stunted thorn trees
inferior in size or quality; "scrawny cattle"; "scrubby cut-over pine"; "old stunted thorn trees"
scrawniness
{i} thinness, leanness, quality of being very skinny
scrawniness
The property of being scrawny
scrawny
المفضلات