scary, terrifying

listen to the pronunciation of scary, terrifying
الإنجليزية - التركية

تعريف scary, terrifying في الإنجليزية التركية القاموس.

frightening
{s} korkutucu

Gök gürültüsü bilimsel olarak açıklanmıştır, ve insanlar onun tanrıların insanlara kızgın olduğunun bir işareti olduğuna artık inanmıyorlar, bu yüzden gök gürültüsü de biraz daha az korkutucudur. - Thunder has been explained scientifically, and people no longer believe it is a sign that the gods are angry with them, so thunder, too, is a little less frightening.

Bu korkutucu bir düşünce. - That's a frightening thought.

frightening
{f} korkut

Büyük köpek onları korkutuyor. - The big dog is frightening them.

Beni gerçekten korkutuyorsun. - You're really frightening me.

frightening
korkutarak
frightening
ürkünç
frightening
ürkütücü

Aşk tanıdığın biri için ürkütücü mü? - Is love frightening to anyone you know?

İman olmayan bir kişi ürkütücüdür. - A person without faith is frightening.

frightening
{s} korkunç
frightening
{s} dehşet verici

İngiltere'deki ayaklanma dehşet verici. - The rebellion in England is frightening.

frightening
korkutma
الإنجليزية - الإنجليزية
{s} frightening
scary, terrifying
المفضلات