saying that is used too often

listen to the pronunciation of saying that is used too often
الإنجليزية - الإنجليزية
trite cliche
saying that is used too often

  الواصلة

  say·ing that I·s used too of·ten

  التركية النطق

  seyîng dhıt îz yuzd tu ôftın

  النطق

  /ˈsāəɴɢ ᴛʜət əz ˈyo͞ozd ˈto͞o ˈôftən/ /ˈseɪɪŋ ðət ɪz ˈjuːzd ˈtuː ˈɔːftən/

  كلمة اليوم

  jacobin
المفضلات