savsaklama

listen to the pronunciation of savsaklama
التركية - الإنجليزية
of lay-offs
putting off (someone or something)
neglecting, neglect
neglect
negligence
disregard
savsaklamak
(Politika, Siyaset) prolong
savsaklamak
leave out
savsaklamak
fail to act
savsaklamak
skate over
savsaklamak
temporize
savsaklamak
neglect
savsaklamak
omit
savsakla
shirk
savsaklamak
{f} palter
savsaklamak
{f} delay
savsaklamak
to neglect (something, to do something)
savsaklamak
put off
savsaklamak
(Hukuk) to fail to act
savsaklamak
to delay, to put off, to neglect
savsaklamak
to put off (doing something) continually (merely because one finds the task disagreeable); to put (someone) off with an excuse
التركية - التركية
Savsaklamak işi, umursamama, baştan savma, işi geciktirme, ihmal, ihmalkârlık
ihmalkarlık
Savsaklamak
atlatmak
savsaklamak
Belirli bir sebebi olmaksızın bir işi isteyerek geri bırakmak, geciktirmek, umursamamak, ertelemek, ihmal etmek: "Yarın giderim, öbür gün giderim diye savsaklayıp duruyor."- H. Taner
savsaklamak
Belirli bir sebebi olmaksızın bir işi isteyerek geri bırakmak, geciktirmek, umursamamak, ertelemek, ihmal etmek
savsaklama
المفضلات