sansoriyel sinirlerind uyuları olan uçlarının veya bir fıtığın yerine konması

listen to the pronunciation of sansoriyel sinirlerind uyuları olan uçlarının veya bir fıtığın yerine konması
التركية - الإنجليزية
(Tıp) reparation
sansoriyel sinirlerind uyuları olan uçlarının veya bir fıtığın yerine konması

    الواصلة

    san·so·ri·yel si·nir·le·rind u·yu·la·rı o·lan uç·la·rı·nın ve·ya bir fı·tı·ğın ye·ri·ne kon·ma·sı

    كلمة اليوم

    zeugma
المفضلات